Sveikiname rumšiškietį Algirdą Šalkauską su 70-uoju jubiliejumi!

Sveikiname rumšiškietį Algirdą Šalkauską su 70-uoju jubiliejumi! Algirdas nuo 1976 metų dirbo restauratoriumi Lietuvos liaudies buities muziejuje. Jo sukurtus paminklus, kryžius, koplytėles ir dekoratyvines skulptūras galite pamatyti virtualioje parodoje parengtoje vyresn. muziejininkės Ingos Levickaitės.