Pano „Šventė tėviškės muziejuje“

Pano „Šventė tėviškės muziejuje“

Rumšiškių kultūros centras (Rumšiškių kultūros rūmai) pastatytas 1985 m. pagal architekto Stanislovo Kalinkos projektą. Keraminį pano autorė Audronė Skarbaliūtė sukūrė 1989 m., projektas buvo pradėtas įgyvendinti 1986 m.

Pano „Šventė tėviškės muziejuje“ autorė pavaizdavo konkrečius, tuo laikotarpiu gyvenusius ir kūrusius žmones. Pirmoje pano dalyje nuo viršaus pavaizduoti Lietuvos folkloristai, etnokultūros puoselėtojai: 1. Lietuvių liaudies folkloro dainininkė, etnologė Veronika Povilionienė; 2. Lietuvos etnomuzikologė, pedagogė, tradicinių lietuvių dainų atlikėja Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė; 3. Folkloro ansamblio „Kupolė“ dainininkės Lina ir Vaida; 4. Liaudies menininkė Elena Kniūkštaitė su sūnumi Bernardu; 5. Klojimo teatro aktorius Albinas Bataitis; 6. Folkloro ansamblio „Kupolė“ vadovas Antanas Bernatonis; 7. Tautodailininkas Stanislovas Glinskis; 8. Klojimo teatro režisierius Povilas Mataitis; 9. Kauno rajono muziejaus direktorius Zigmas Kalesinskas; 10. VGTU (VISI) folkloro ansamblio vadovas, Muzikos akademijos dėstytojas doc. Evaldas Vyčinas; 11. Keturi folkloro ansamblio „Kupolė“ šokėjai; 12. Vaikų ansamblio „Verpetukai“ vadovas Aidas Bernatonis; 13. Vaikų ansamblio „Verpetukai“ narys Simonas Glinskis. Antroje pano dalyje nuo viršaus pavaizduoti žymūs rumšiškiečiai, etnokultūros puoselėtojai: 1. Lietuvos liaudies buities muziejaus muziejininkė Virginija Umbrasienė; 2. Rumšiškių klebonas Jonas Žemaitis; 3. Lietuvos liaudies buities muziejaus muziejininkas Vytautas Umbrasas; 4. Tautodailininkas, kryždirbys Algimantas Šalkauskas; 5. Kolūkio „Praviena“ pirmininkas Jonas Načajus.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2021 m. lapkričio 22 d. posėdyje nutarta suteikti apsaugą Rumšiškių kultūros centre esančiam keramikės Audronės Skarbaliūtės keraminiam pano „Šventė tėviškės muziejuje“, kuriam suteiktas unikalus kodas 44537. Pano „Šventė tėviškės muziejuje“ įrašytas į Kultūros vertybių registrą, nustatytos vertingosios savybės bei regioninis reikšmingumo lygmuo ir apibrėžtos teritorijos ribos.