„GYVA BIRŽELIO ATMINTIS“

Tarpukario metais Pravieniškėse įkurta priverčiamųjų darbų stovykla, kurioje buvo laikomi administracine tvarka nubausti žmonės. 1941 m. birželio 26 d. Raudonosios armijos kariai sušaudė beveik visus ten buvusius kalinius, vietinius gyventojus dirbusius prižiūrėtojais, jų šeimų narius ir įkalintųjų lankyti atvykusius artimuosius iš kitų Lietuvos vietų. Lageryje įvykdyta žudynių akcija skyrėsi masiškumu ir žiaurumu- iš barakų išvaryti žmonės sušaudyti iš kulkosvaidžių ir automatinių šautuvų, dar gyvi pribaigti durtuvais ir rankine granata. Nužudyta arti 300 žmonių, iš jų 230 kalinių, 21 lagerio prižiūrėtojas, 6 moterys, 2 mergaitės, kiti mirė nuo sužeidimų, evakuojant.
Minėjime bus pagerbtas žuvusiųjų atminimas, skaitomi išgyvenusiųjų žiaurumus liudijimai, nukentėjusiųjų artimieji dalinsis prisiminimais. Dalyvaus Rumšiškių kultūros centro vokalinis ansamblis „Žigla“ (vadovė Modesta Kalinauskienė), Pravieniškių folkloro ansamblis „Praviena“ (vadovė Ernesta Žiūkienė).
Dalyvių registracija vyks renginio metu. Bus filmuojama ir fotografuojama.
Mums svarbi Jūsų ir mūsų darbuotojų sveikata, todėl primename, kad atvykus į renginį prašome laikytis higienos reikalavimų – dezinfekuoti rankas, dėvėti medicinines kaukes.
Taip pat prašome laikytis saugių atstumų ir nesibūriuoti.
Vadovaujantis LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2021 m. balandžio 16 d. SPRENDIMU Nr. V-854 „DĖL KINO TEATRŲ IR KINO KLUBŲ PASLAUGŲ TEIKIMO BEI KULTŪROS, PRAMOGŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“
Prašome Jūsų padėti mums užtikrinti reikalavimus:
1. bendras žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, sportininkų, sporto ir fizinio aktyvumo specialistų ar instruktorių, renginio organizatorių ir aptarnaujančio personalo) skaičius visuose renginiuose neviršytų 150 asmenų;
2. Žiūrovai renginį stebi tik iš sėdimųjų vietų, tarp žiūrovų išlaikomas 2 metrų atstumas (išskyrus šeimos narius);
3. Žiūrovai nuo 6 m. amžiaus viso renginio metu dėvi nosį ir burną dengiančias medicinines kaukes arba respiratorius (leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei; šiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį);
4. Renginio vietoje negalima vartoti maisto ir gėrimų;
5. Vykdoma žiūrovų/dalyvių registracija, asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:
5.1. renginių organizatoriai tvarko šiuos renginio žiūrovo ir (ar) dalyvio (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenis:
5.1.1. vardas, pavardė;
5.1.2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas);
5.1.3. renginių organizatoriai 3.1 papunktyje nurodytus duomenis:
5.1.4. renka tiesiogiai iš duomenų subjekto;
5.1.5. tvarko COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;
5.1.6. saugo 21 dieną nuo įvykusio renginio dienos, po to iš karto sunaikina;
5.1.7. neatlygintinai teikia NVSC COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;
5.1.8. pateikia NVSC ne vėliau kaip per 24 valandas, gavus prašymą.
Esame dėkingi už Jūsų supratingumą. Mums svarbi Jūsų ir mūsų darbuotojų sveikata.
Jei pasijutote blogai (karščiuojate, kosėjate ir jaučiate kitus peršalimo simptomus), prašome į renginį nevykti.
Daugiau skaitykite – https://e-seimas.lrs.lt/…/ea1ba4929eed11eb998483d0ae316