Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Tarp šimtų tūkstančių nukentėjusiųjų nuo 1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjungos pradėtų represijų, masinio trėmimo į Sibirą ir pravieniškiečių sulaužyti gyvenimai, bendros tautos kančios paliesti likimai. Minėjime kviečiami dalyvauti tremtiniai, gimusieji tremtyje, jų šeimų nariai ir visi, kuriems brangi istorinė atmintis. Bus pagerbtas žuvusiųjų nuo okupacinės valdžios represijų atminimas, dalinamasi prisiminimais, išgyvenimais, skambės Tėvynės ilgesio kupinos tremtinių ir karinės patriotinės dainos atliekamos Rumšiškių kultūros centro Pravieniškių folkloro ansamblio „Praviena“ (vadovė Ernesta Žiūkienė) ir Rumšiškių kapelos vadovo Arvydo Kairevičiaus.

Dalyvių registracija vyks renginio metu. Bus filmuojama ir fotografuojama.

Mums svarbi Jūsų ir mūsų darbuotojų sveikata, todėl primename, kad atvykus į renginį prašome laikytis higienos reikalavimų – dezinfekuoti rankas, dėvėti medicinines kaukes.

Taip pat prašome laikytis saugių atstumų ir nesibūriuoti.

Vadovaujantis LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2021 m. balandžio 16 d. SPRENDIMU Nr. V-854 „DĖL KINO TEATRŲ IR KINO KLUBŲ PASLAUGŲ TEIKIMO BEI KULTŪROS, PRAMOGŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“
Prašome Jūsų padėti mums užtikrinti reikalavimus:
1. bendras žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, sportininkų, sporto ir fizinio aktyvumo specialistų ar instruktorių, renginio organizatorių ir aptarnaujančio personalo) skaičius visuose renginiuose neviršytų 150 asmenų;
2. Žiūrovai renginį stebi tik iš sėdimųjų vietų, tarp žiūrovų išlaikomas 2 metrų atstumas (išskyrus šeimos narius);
3. Žiūrovai nuo 6 m. amžiaus viso renginio metu dėvi nosį ir burną dengiančias medicinines kaukes arba respiratorius (leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei; šiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį);
4. Renginio vietoje negalima vartoti maisto ir gėrimų;
5. Vykdoma žiūrovų/dalyvių registracija, asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:
5.1. renginių organizatoriai tvarko šiuos renginio žiūrovo ir (ar) dalyvio (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenis:
5.1.1. vardas, pavardė;
5.1.2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas);
5.1.3. renginių organizatoriai 3.1 papunktyje nurodytus duomenis:
5.1.4. renka tiesiogiai iš duomenų subjekto;
5.1.5. tvarko COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;
5.1.6. saugo 21 dieną nuo įvykusio renginio dienos, po to iš karto sunaikina;
5.1.7. neatlygintinai teikia NVSC COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;
5.1.8. pateikia NVSC ne vėliau kaip per 24 valandas, gavus prašymą.
Esame dėkingi už Jūsų supratingumą. Mums svarbi Jūsų ir mūsų darbuotojų sveikata.
Jei pasijutote blogai (karščiuojate, kosėjate ir jaučiate kitus peršalimo simptomus), prašome į renginį nevykti.
Daugiau skaitykite – https://e-seimas.lrs.lt/…/ea1ba4929eed11eb998483d0ae316