Atmntis gyva, nes liudija – atminimo žvakelės Rumšiškių kultūros centro languose sausio 13-osios rytą.