„Atmintyje gyvi“ – vakaras, skirtas 1991 m. sausio 13 d. įvykiams atminti Rumšiškių kultūros cetro Pravieniškių salėje.


ATMINTYJE GYVI- vakaras Pravieniškėse, skirtas 1991 m. sausio 13 d. įvykiams atminti.
Skaitant keturiolikos žuvusiųjų pavardes, uždegėme 14-os žvakių simbolinį Atminties aukurą, prieš 32 metus gyvybes paaukojusiems už Lietuvos laisvę ir apgintai, išsaugotai, klestinčiai šiandieninės Lietuvos Laisvei.
Plevenančių žvakių šviesoje graudžiai nuskambėjus liaudies dainai “Oi, sūneli sūnelėli, ko pavirtai ąžuolėliu…” rimtyje sustojome Tylos minutei.
Jautriais prisiminimais ir mintimis, iš istorija tapusių dienų, pasidalino Pravieniškių seniūnijos seniūnas Kęstutis Marcinkevičius, ilgametė buvusios Pravieniškių pagrindinės mokyklos mokytoja, tremtinė Birutė Preikšaitienė. Mokinė Gabrielė Jamščikovaitė, apie kruvinus įvykius žinanti tik iš istorijos pamokų, pasisakė ką jai reiškia Sausio 13-oji.
Į atminimo vakarą iš Vilniaus, Lietuvos Respublikos Seime vykusio minėjimo, atskubėję menininkai Leonas Vytautas Glinskis ir Audronė Skarbaliūtė papasakojo apie Laisvės gynėjų pagerbimą sostinėje bei Laisvės premijos įteikimą kovojančios Ukrainos prezidentui. Prieš renginį pravieniškiečiai turėjo galimybę pamatyti Leono Glinskio nufilmuotus 1991 m. istorinių sausio dienų įvykius, sudėtus į dokumentinį filmą “Laužai prie parlamento”, o vakare (organizatorių prašymu) apžiūrėti Sąjūdžio metraštininko darbų valstybinį įvertinimą- Sausio 13-osios medalį.
Patriotines liaudies dainas atliko Rumšiškių kultūros centro Pravieniškių folkloro ansamblis “Praviena” (vadovė Ernesta Žiūkienė) ir Pravieniškių-I bendruomenės veiklos centro “Praviena” vaikų folkloro ansamblis “Pravienukai” (vadovė Milda Morkūnaitė).
Mes prisimename, kodėl esame laisvi ir prisiminimais dalinamės su jaunąją karta.
Teksto autorė Aušra Radzevičienė.
Nuotraukų autorius Kęstutis Radzevičius.
#Rumšiškiųkultūroscentros #Pravieniškės
#laisvėsgynėjudiena #sausio13