Žudynių Pravieniškių lageryje minėjimas: Gyva birželio atmintis

Prieš 80 metų, 1941 m. birželio 26 d. Pravieniškių priverčiamųjų darbų stovykloje-lageryje Raudonosios armijos kariai sušaudė beveik visus ten buvusius kalinius, vietinius gyventojus, dirbusius prižiūrėtojais, jų šeimų narius ir įkalintųjų lankyti atvykusius artimuosius. Nužudyta arti 300 žmonių, iš jų 230 kalinių, 21 lagerio prižiūrėtojas, 6 moterys, 2 mergaitės, kiti mirė nuo sužeidimų evakuojant.
Metinių išvakarėse, 2021 m. birželio 25 d., prie atminimo kryžiaus vyko iškilmingas žudynių Pravieniškių lageryje minėjimas „GYVA BIRŽELIO ATMINTIS”.
Sugiedojus Tautišką giesmę, skambant liaudies dainai, prie kryžiaus padėtos uždegtos žvakės ir lauko gėlių, javų puokštė. Dalyvaujant LR Krašto apsaugos ministrui Arvydui Anušauskui, LR Seimo nariui Valdui Rakučiui, Kaišiadorių rajono savivaldybės merui Vyteniui Tomkui, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorei Vaidai Babeckienei, mero patarėjui Tautvydui Krilavičiui, susirinkę svečiai ir pravieniškiečiai Tylos minute pagerbė žuvusiųjų atminimą.
Apie tragiškus 1941 m. birželio įvykius kalbėjo Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus.
Krašto apsaugos ministras, istorikas Arvydas Anušauskas daugelį metų tyrinėjantis komunistinio režimo nusikaltimus, vykdytus 1940-1941 m., karinias baudžiamąsias operacijas, lietuvių masinius trėmimus, kankinimus kalėjimuose, įvertinęs žudynių apimtis ir žiaurumus, padovanojo archyviniais dokumentais ir liudijimais paremtą savo naujausią knygą „Raudonasis teroras”.
Renginio metu vyko mažoji konferencija „1941 m. raudonarmiečių veiksmai prieš kalinius”, kurioje pranešimus skaitė LR Seimo narys, istorikas dr. Valdas Rakutis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro specialistas, istorikas Andrius Tumavičius. Konferenciją apibendrino Kaišiadorių rajono savivaldybės mero patarėjas Tautvydas Krilavičius.
Žudynių pagerbime dalyvavo gausus būrys Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos darbuotojų, o administraciją atstovavęs vyr. specialistas Vidmantas Svečiulis pasisakyme pabrėžė, kad ši tragedija yra skaudi didelės šiandieninės įstaigos istorijos dalis, kuri nepamirštama ir saugoma. Resocializacijos skyriaus „Pusiaukelės namų” specialistė Aira Žurauskienė linkėjo stiprybės artimiesiems ir dar šiandien, po 80 metų, gedintiems artimųjų, ir kalbėjo, kaip svarbu, kad po tiek metų stovime prie kryžiaus apsisprendę neužmiršti. Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčios altaristos-kunigo Alfonso Bulotos artimieji buvo tarp žiauriai raudonarmiečių nužudytųjų ir jo išsakytos ganytojiškos mintys vertos gilaus susimąstymo. Pravieniškietė Vaida Kubilienė pasidalino savo močiutės A. Kepežinskienės pasakojimais, lydėjusiais ją nuo vaikystės, apie šeimoje priglaustą po žudynių našlaite likusią mažą mergaitę Janytę, apie savo pasiryžimą išsaugoti šią istoriją, kaip žiauraus nusikaltimo liudijimą ir vietos gyventojų atjautą bei rūpestį. Visuomeninkas, rumšiškietis Vytautas Markevičius – sovietinių represijų ir masinių žudynių aukų atminimo Kaišiadorių rajone įamžinimo iniciatorius, kalbėdamas siejo vienas paskui kitą, įvairiose Lietuvos vietose 1941-ųjų birželyje, vykdytus žiaurius susidorojimus, kėlė jų užsakovų klausimą. Pravieniškių seniūnijos vyr. specialistė Ernesta Žiūkienė pasisakydama dėkojo į minėjimą gausiai susirinkusiems svečiams. Ji sakė: „Jautru kalbėti, kai gyvename ir dirbame greta žudynių vietos, kai dėl jos tikslaus nustatymo tapome žinomi tyrinėtojams iš JAV, o už 800 metrų nuo čia – miške, yra dar dvi masinių holokausto žudynių vietos…”
Renginyje skambėjo Rumšiškių kultūros centro kolektyvų: vokalinio ansamblio „Žigla” (vadovė Modesta Kalinauskienė) ir Pravieniškių folkloro ansamblio „Praviena” (vadovė Ernesta Žiūkienė) dainos. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos meras Vytenis Tomkus Padėkos raštais įvertino atminimo kryžiaus ir koplytstulpio kūrėjų, visuomenininkų ir įstaigų indėlį, įamžinant Pravieniškių tragedijos aukų atminimą, saugant ir skleidžiant istorinę atmintį.
Konferencijos lektoriams, minėjime kalbėjusiems svečiams organizatoriai įteikė simbolines dovanėles – Rumšiškių kultūros centro Pravieniškių vaikų keramikos būrelio (vadovė Audronė Skarbaliūtė) darbelius.
 
Teksto autorė RKC Pravieniškių kultūrinių veiklų organizatorė koordinatorė Aušra Radzevičienė
 
Nuotraukų autorius Kęstutis Radzevičius