Margučių slapstynės

Margučių slapstynės!

Kviečiame visus – didelius ir mažus į margučių slapstynes,
Rumšiškėse: balandžio 9 nuo 18 valandos
balandžio 10 visą dieną
Dovainonyse: balandžio 10 nuo 10 valandos