Laisvės pavasaris

2023 kovo 24 d. nuskambėjo “LAISVĖS PAVASARIS”-Rumšiškių kultūros centro Pravieniškių vaikų keramikos būrelio, vadovaujamo Audronės Skarbaliūtės, naujausių darbų parodos, skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, pristatymo šventė.

Ilgametėmis tradicijomis pasižymintis renginys sulaukė gausaus būrio keramikos ir folkloro mylėtojų: vaikų, jaunimo, jų tėvelių, senelių, svečių.
Iškilmingai nuskambėjo susirinkusiųjų sugiedota Tautiška giesmė ir šventės dalyvius pasveikinusio Pravieniškių seniūnijos seniūno Kęstučio Marcinkevičiaus kvietimas švęsti Laisvę, nepamirštant už savo laisvę kovojančios ukrainiečių tautos.
Vaikų keramikos būreliui vadovaujanti dailininkė-keramikė Audronė Skarbaliūtė pristatė auklėtinių naujai sukurtų darbų ekspoziciją, papasakojo, kaip sekėsi ugdytiniams sugrįžti į kūrybines dirbtuves po karantininio laiko. Parodoje eksponuojami 37 autorių darbai: įvairaus dydžio iš molio lipdyti indai, vazos, medaliai, plokštės, skulptūros, biustai, bareljefai, konstrukciniai objektai. (teksto autorė – A. Radzevičienė, nuotraukų autorius – K. Radzevičius)