GEDULO IR VILTIES DIENOS MINĖJIMAS PRAVIENIŠKĖSE

Nuo 1941 m. birželio 14-osios nakties prasidėjusių sovietinių represijų ir masinių trijų Baltijos valstybių gyventojų trėmimų į atokiausias šiaurines Sovietų Sąjungos teritorijas praėjo 80 metų. Prieš tiek metų atverta žaizda Lietuvos istorijoje, dešimtmečiams sužlugdžiusi žmonių gyvenimus, atėmusi vaikystę, jaunystę, amžiams suklupusi įšalo žemėj… Žaizda užsitraukusi, surambėjusi, su išgyvenusiųjų, sugrįžusiųjų prisiminimais prasiverianti, kraujuojanti išgyventa kančia, perduota iš kartos į kartą stiprybe ir palikta viltimi pakilti. Pakilti LAISVEI ir NEPRIKLAUSOMYBEI.
„Kad ne auksinės vasaros, ne mėlynos vosilkos, nebūtume atėję čia kur slenka dienos pilkos…”
Graudžiai ir ilgesingai šeštadienio pavakarę skambėjo Rumšiškių kultūros centro kapelos vadovo Arvydo Kairevičiaus armonika, atmintyje sužadinusi prisiminimus apie seniai Anapilin iškeliavusius kaimo armonikierius. Beržų viršūnėmis kilo Pravieniškių folkloro ansambio „Praviena” (vadovė Ernesta Žiūkienė) liaudies dainų ir giesmių melodijos, vis iš praplaukiančių debesų nulynojant ir tarsi simboliškai, pro šalį pradundant perkinių traukinių vagonams.
Jautrus buvusios Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinės mokyklos mokytojos, tremtinių dukros, ilgametės kaimo Tremtinių sąšaukų organizatorės Birutė Preikšaitienė-Šegždaitės pasisakymas, visą vaikystę Sibiro taigoje praleidusios, kūdikiu iš Žaslių išvežtos, Reginos Gadlijauskienės-Malinauskaitės skaudūs prisiminimai ir tremtinių vaikaičio Boleslovo Aleksandravičiaus vilties žodžiai, puoselėjant laisvės vertybes.
Pravieniškių seniūnas Kęstutis Marcinkevičius pasidalino šiandieninėmis laisvos Lietuvos gyvenimo įžvalgomis ir pasidžiaugė bendruomenės puoselėjamomis tradicijomis ir istorinės atminties išlaikymu. Susirinkusiems tremtiniams, jų vaikams ir anūkams atleidimo, atjautos ir vilties globėjiškai linkėjo Rumšiškių parapijos klebonas Gintas Rumševičius. Už tremtyje neprarastą laisvės viltį, išlaikytą meilę Tėvynei, už patriotinių vertybių perdavimą šiandieninei kartai padėkojo bendruomenės pirmininkė, keturių vaikučių mama Deimantė Kuconytė-Būdelienė.
Prie kaimo bendruomenės kryžiaus, tarp gėlių, degant atminimo žvakutėms, perskaitytos Pravieniškių kaimo tremtinių ir politinių kalinių pavardės. Jų ir visų Lietuvos žmonių, nukentėjusiųjų nuo sovietinės okupacijos bei genocido atminimas prie nuleistos Trispalvės pagerbtas Tylos minute.
 
Teksto autorė RKC Pravieniškių padalinio kultūrinių veiklų organizatorė ir koordinatorė Aušra Radzevičienė.
 
Nuotraukų autoriai Kęstutis Radzevičius, Algimantas Babkauskas.
 
Renginį filmavo Leonas- Vytautas Glinskis.