AUDRONĖS IR LEONO GLINSKIŲ KNYGOS-FOTOALBUMO „AKIMIRKOS STEBUKLAS” PRISTATYMAS

Baigiantis 2021-siems metams džiugiai sutiktas pravieniškiečių ir gausaus būrio svečių.
Audronė Skarbaliūtė savo šeimos sodyboje įkurtose dirbtuvėse ilgus metus vykdo Rumšiškių kultūros centro Pravieniškių vaikų keramikos būrelio edukacinius užsiėmimus. Dailininkės veikla, perteikiant vaikams molio lipdymo pagrindus, perkopė ketvirtį amžiaus, per kurį keramikos paslapčių mokėsi keli šimtai mokinių iš Pravieniškių seniūnijos vietovių, Rumšiškių, Kauno, Kaišiadorių ir kt. Menininkai Audronė ir Leonas Glinskiai parengė monumentalų dviejų tomų fotoalbumą „Akimirkos stebuklas: Pravieniškių vaikų keramikos darbai“, atspindintį 25 produktyvius keramikos būrelio veiklos metus bei ilgametę pedagoginio darbo patirtį. Leidinys iliustruotas įspūdingomis Leono Glinskio fotografijomis, kuriose apie 700 geriausių lipdinių ir jų autoriai, papildytas pačių mokinių mintimis apie kūrybą, meną.
Knygos autorius pasveikino Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus, Pravieniškių seniūnijos seniūnas Kęstutis Marcinkevičius, Rumšiškių kultūros centro direktorė Gražina Kazanavičienė, etnomuzikologė prof. Daiva Vyčinienė, Pravieniškių-I bendruomenės veiklos centro pirmininkė Deimantė Kuconytė-Būdelienė, Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos pedagogė Rimutė Vinciūnienė, keramiką pamėgusių vaikų tėvelių ir pravieniškiečių vardu – Ernesta Žiūkienė su Rumšiškių kultūros centro Pravieniškių folkloro ansamblio dainininkėmis, buvusios mokinės Goda Litvinaitė-Aleknė, Paula Litvinaitė, Veronika Babkauskaitė.
Skambią muzikinę programą dovanojo Pravieniškių-I bendruomenės veiklos centro vaikų folkloro ansamblis, vadovaujamas Mildos Morkūnaitės, užgimęs menininkų sodyboje ir po būrelio užsiėmimų joje repetuojantis.
Daug nuoširdžių padėkos žodžių, linkėjimų išsakyta autoriams, daug autografų pasirašyta, dažais kvepiančiose knygose, jau tapusiose Pravieniškių, Kaišiadorių rajono, o kartu ir Lietuvos kultūrinio gyvenimo istorijos dalimi…
Knyga parengta Pravieniškių-I bendruomenės veiklos centrui „Praviena“ įgyvendinant projektą „Akimirkos stebuklas“, kuris yra finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, bendradarbiaujant su Rumšiškių kultūros centro Pravieniškių sale.
Leidybą rėmė Kaišiadorių rajono savivaldybė.
Nuotraukų autorius Kęstutis Radzevičius.