Struktūra

PATVIRTINTA
Rumšiškių kultūros centro direktoriaus
2019 m. spalio 31 d. Nr. V- 42

RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO ORGANIZACINĖ IR VALDYMO STRUKTŪRA