Paslaugos

PATVIRTINTA
Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos
 2018 m. vasario 15 d. Nr. V17-40


SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRUI NUOMOTI PATALPAS TRUMPALAIKIAMS RENGINIAMS IR NUOMPINIGIŲ DYDŽIO PATVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi, įgyvendindama Kaišiadorių rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. V17-387 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Nuompinigių už Kaišiadorių rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. V17-166 „Dėl Nuompinigių už Kaišiadorių rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Rumšiškių kultūros centro 2018 m. sausio 19 d. raštą Nr. SD-04 „Dėl patalpų nuomos“, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Rumšiškių kultūros centro (unikalus pastato Nr. 4998-5004-6011), esančio Rumšos g. 37, Rumšiškių mstl., patalpos (indeksas 1-41) nuompinigių dydį už valandą – 6,00 Eur.

2. Sutikti, kad Rumšiškių kultūros centras nuomotų šio sprendimo 1 punkte nurodytą patalpą trumpalaikiams renginiams.

****************


PATVIRTINTA
Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos
 2014 m. gruodžio 15 d. Nr. V17-459


SPRENDIMAS
DĖL SUTIKIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAMS NUOMOTI PATALPAS TRUMPALAIKIAMS RENGINIAMS IR NUOMPINIGIŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi, Kaišiadorių rajono savivaldybės  materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. V17-370 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti kultūros namų pastato (unikalus Nr. 4997-6000-9019), esančio Gedimino g. 40, Kaišiadorių mieste, patalpų ir garso aparatūros nuompinigių dydžius už valandą:

1.1. žiūrovų salės (patalpų indeksai 1-6 ir 1-7) be garso aparatūros – 28,96 Eur;

1.2. žiūrovų salės su garso aparatūra – 46,34 Eur;

1.3. šokių salės (patalpos indeksas 2-1) be garso aparatūros – 21,72 Eur;

1.4. šokių salės su garso aparatūra –  28,96 Eur;

1.5. choro patalpos (patalpos indeksas 1-20) –   8,69 Eur;

1.6. grimo patalpos (patalpos indeksas 1-12) –  4,34 Eur;

1.7. garso aparatūros –  17,38 Eur.

2. Patvirtinti kultūros namų pastato (unikalus Nr. 4989-0001-9014), esančio Vytauto g. 13, Žiežmarių  mieste, patalpų ir garso aparatūros nuompinigių dydžius už valandą:

2.1. salės (patalpos indeksai 1-9 ir 1-10) be garso aparatūros – 11,58 Eur;

2.2. salės su garso aparatūra – 17,38 Eur;

2.3. dailės studijos (patalpos indeksas 1-15) – 5,79 Eur;

2.4. garso aparatūros – 5,79 Eur.

3. Patvirtinti Žiežmarių kultūros centro Pakertų skyriaus (unikalus Nr. 4900-1011-7012), esančio Liepų al. 10, Pakertų k., salės (patalpos indeksas 1-12) patalpų nuompinigių dydį už valandą – 8,69 Eur.

4. Patvirtinti Žiežmarių kultūros centro Ringailių skyriaus (unikalus Nr. 4400-0041-8077), esančio  Gėlyno g. 1, Varkalių k., salės (patalpos indeksas 1-9) patalpų nuompinigių  dydį  už valandą – 8,69 Eur.

5. Patvirtinti Žiežmarių kultūros centro Liutonių salės (unikalus Nr. 4997-9003-3016, patalpos indeksas 1-8), esančios  Rožių g. 4, Liutonių k., patalpų nuompinigių dydį  už valandą – 5,79 Eur.

6. Patvirtinti kultūros namų pastato (unikalus Nr. 4992-0003-5017), esančio Vytauto g. 38, Žaslių mstl., patalpų ir garso aparatūros nuompinigių dydžius už valandą:

6.1. salės (patalpos indeksas 1-1) be garso aparatūros – 4,34 Eur;

6.2. salės su garso aparatūra – 8,69 Eur;

6.3. garso aparatūros – 8,69 Eur.

7. Patvirtinti kultūros namų pastato (unikalus Nr. 4998-5004-6011), esančio Rumšos g. 37, Rumšiškių mstl., patalpų ir garso aparatūros nuompinigių dydžius už valandą:

7.1. salės (patalpų indeksai 1-16 ir 1-17) be garso aparatūros – 14,48 Eur;

7.2. salės su garso aparatūra – 23,17 Eur;

7.3. garso aparatūros – 10,14 Eur.

8. Patvirtinti Rumšiškių kultūros centro  Dovainonių skyriaus  (unikalus Nr. 4400-1761-9216), esančio Gedimino g. 1, Dovainonių k., salės (patalpos indeksas 1-17) patalpų nuompinigių  dydį  už valandą – 5,79 Eur.

9. Patvirtinti Rumšiškių kultūros centro Pravieniškių skyriaus (unikalus Nr. 4400-0089-3265), esančio Pravieniškių g. 33, Pravieniškių II k., patalpų ir garso aparatūros nuompinigių dydžius už valandą:

9.1. salės (patalpos indeksas 2-2) be garso aparatūros – 5,79 Eur;

9.2. salės su garso aparatūra – 14,48 Eur;

9.3. garso aparatūros – 10,14 Eur.

10. Patvirtinti kultūros namų pastato (unikalus Nr. 4998-0017-2017), esančio Lomenos g. 31, Palomenės k., patalpų ir garso aparatūros nuompinigių dydžius už valandą:

10.1. salės (patalpos indeksas 1-15) be garso aparatūros – 8,69 Eur;

10.2. salės  su garso aparatūra – 8,69 Eur;

10.3. garso aparatūros – 5,79 Eur.

11. Patvirtinti Palomenės kultūros centro Zūbiškių skyriaus (unikalus Nr. 4400-0940-3112), esančio Mokyklos g. 8, Zūbiškių k., patalpų ir garso aparatūros nuompinigių dydžius už valandą:

11.1. salės (patalpos indeksas 1-52) – 5,79 Eur;

11.2. garso aparatūros – 5,79 Eur.

12. Patvirtinti Kruonio kultūros centro Kalvių skyriaus (unikalus Nr. 4998-6002-6012), esančio Lapainios g. 24, Kalvių k., patalpų ir garso aparatūros nuompinigių dydžius už valandą:

12.1. salės (patalpos indeksas 2-1) be garso aparatūros – 5,79 Eur;

12.2. salės su garso aparatūra  – 10,14 Eur;

12.3. garso aparatūros – 7,24 Eur.

13. Patvirtinti Kruonio kultūros centro Vilūnų skyriaus (unikalus Nr. 4993-9006-6015), esančio Alytaus pl. 24, Vilūnų k., patalpų ir garso aparatūros nuompinigių dydžius už valandą:

13.1. salės (patalpos indeksas 1-19) be garso aparatūros – 8,69 Eur;

13.2. salės su garso aparatūra  – 13,03 Eur;

13.3. garso aparatūros – 7,24 Eur.

14. Sutikti, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros centrai išnuomotų šio sprendimo 1-13 punktuose nurodytas patalpas ir garso aparatūrą  trumpalaikiams renginiams.

15. Pripažinti netekusiais galios:

15.1. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimą Nr. V17-529 „Dėl leidimo Kaišiadorių kultūros centrui išnuomoti patalpas trumpalaikiams renginiams“ su papildymu;

15.2. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. V17-82 „Dėl leidimo Kaišiadorių rajono kultūros centrams išnuomoti patalpas trumpalaikiams renginiams“;

15.3. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. V17-101 „Dėl leidimo Rumšiškių kultūros centrui išnuomoti patalpas trumpalaikiams renginiams“.

16. Šis sprendimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.