Pagerbtas 1945 m. balandžio 12 d. žuvusiųjų Didžiosios Kovos apygardos „Morkos“ būrio partizanų atminimas Pašulių kapinėse 🇱🇹

🇱🇹 Praėjo 77 metai nuo Didžiosios kovos apygardos „Morkos“ būrio partizanų, veikusių Pašulių-Guronių miškuose, tragiško mūšio su NKVD. 12-os vyrų būrys, vadovaujamas vieno iš trijų brolių- Andriaus Zdanevičiaus, slapyvardžiu Morka, žuvo Pašulių miške, netoli buvusio eigulio partizano Alekso Alionio-Šaulio sodybos 1945 m. balandžio 12 d.
Kasmet patriotiški pravieniškiečiai pagerbia Laisvės gynėjų atminimą, nulenkia galvas dviems kartu kovojusiems vyrams iš Pravieniškių kaimo- Mykolui Ambrazevičiui ir Aleksandrui Verbickui (slapyvardžiu Berželis).
Minėjime dalyvavo rumšiškiečiai: visuomenininkas Vytautas Aleksandras Markevičius ir Lietuvos liaudies buities muziejaus muziejininkas Eligijus Juvencijus Morkūnas, nuo Sąjūdžio metų aktyviai rūpinęsi Laisvės kovotojų žūties ir tautos didvyrių palaidojimo vietų įamžinimu. Partizanų dainas Pašulių kapinėse ir žuvimo vietoje atliko Rumšiškių kultūros centro Pravieniškių folkloro ansamblio „Praviena“ moterys bei Pravieniškių bendruomenės vaikų ansamblio „Pravienukai“ jaunimas.
Nuotraukų autorius Kęstutis Radzevičius