Majavos giesmių vakaras „Pavasario žalio takais…”

🌿 Pravieniškėse gegužės 23 d. nuskambėjęs Majavos giesmių vakaras ,,PAVASARIO ŽALIO TAKAIS…”- unikali ir dar gyvuojanti senųjų kaimo gegužinių pamaldų tradicija.
Rumšiškių kultūros centro Pravieniškių folkloro ansamblio ,,Praviena” vadovė Ernesta Žiūkienė su dainininkais daugelį metų puoselėja beišnykstančias senojo Lietuvos kaimo tradicijas ir gegužės mėnesį malda bei giesmėmis pagerbia Švč. Mergelę Mariją organizuojamuose susibūrimuose-majavose (mojinėse).
🎼 Šių metų majavos vakarą praturtino iš Vilniaus atvykęs senosios sakralinės muzikos ansamblis Giesmių Tarnai. Valdemaras Dadėla suburti profesionalūs muzikai ir mėgėjai giedojo tekstus iš XVI-XVII a. giesmynų bei XIX a. kantičkų. Ypatingai vadovo rankose skambėjo liutnia atliekami, giesmėms pritaikyti LDK kompozitorių, glaudžiai susijusių su Vilniaus kultūra, kūriniai.
☀️ Sakralumu alsavo palaimintas gegužės vakaras, nušviestas tikėjimo šviesos ir besileidžiančios saulės spindulių, pripildytas dėkingumo, šypsenų, plojimų, palinkėjimų ir gražios bendrystės.
❤️ Dėkojame ansamblio ,,Giesmių tarnai” atlikėjams: Evelinai Grinevič-Trenkamp, sopranui Linai Ratkevičiūtei, tenorui Jonui Sprindžiui, vadovui Valdemarui Dadėlai; majavos tradicijų Pravieniškėse puoselėtojams folkloro ansambliui ,,Praviena”, jo vadovei Ernestai Žiūkienei, svečiams iš Kauno, folkloro ansamblio ,,Saulėlio” nariams, vadovei Laura Lukenskienė ir visiems dalyvavusiems.
❤️ Dėkojame prisidėjusiems pravieniškiečiams: už finansinę paramą – Gintautui Lelešiui, už renginio filmavimą – menininkui Leonui Vytautui Glinskiui, už Švč. Mergelės Marijos altorėlio paruošimą ir papuošimą gėlėmis – Audronei Skarbaliūtei ir Audronei Berankienei, už ūkinę pagalbą – seniūnaičiui Algimantui Babkauskui. Už renginio nuotraukas AČIŪ Edita Paulauskienė.
Tekstas Aušros Radzevičienės
📷 Edita Paulauskienė