Kultūrinio turizmo būrelis

Vadovas – Gintaras Markevičius

Kultūrinio turizmo būrelio prioritetai – į savo ratą įtraukti įvairių amžiaus grupių žmones, o veiklą orientuoti į išsamų tėviškės pažinimą, apimant istorinius faktus ir šiandienos kultūrinio gyvenimo įvykius. Mūsų veikla tai ne šiaip laisvalaikio užėmimo forma, tai – sąmoninga patriotinio ugdymo veikla. Pažintinės ekskursijos, kultūrinio ir edukacinio pobūdžio renginių lankymas bei dalyvavimas juose, turistiniai žygiai ir sąskrydžiai, vasaros stovyklos – visa tai laukia norinčių tapti mūsų būrelio nariais.